GDPR

 

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

 

Josef KVAPIL a.s. se sídlem Praha 10 – Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 10000 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze
pod spisovou značkou B 16344 (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako zákazníky a obchodní partnery informuje o nakládání s osobními údaji a zásadách, které vedou k ochraně soukromí.

Jaké osobní údaje v rámci naší činnosti zpracováváme?

Pokud nás kontaktujete osobně, telefonicky, prostřednictvím webových stránek, emailů, či jiných elektronických médií, můžete být požádání o doplnění některých údajů o sobě nebo Vaší společnosti.
Jedná se zejména o Vaše jména a příjmení, kontaktní adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:

  • IP adresa
  • soubory cookies (v případě online služeb)
  • případně jiný online identifikátor

Proč budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Kontakty a údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět, abychom Vám mohli poskytovat informace, které od nás požadujete, a nebo abychom mohli plnit
předmět smlouvy či objednávky. Vaší emailovou adresu, jméno a příjmení můžeme rovněž využít k rozeslání obchodních sdělení, kterými Vás informujeme o nabídkách, novinkách a dalších
službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat.

Jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat?

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem,
a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy nebo znemožnění smlouvu plnit.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše další obchodní vztahy.
Stačí nám zaslat e-mail s požadavkem na kvapil@kvapil.cz. Vaše osobní údaje můžeme v rámci plnění předmětu smlouvy či objednávky předat našim subdodavatelům
(např. logistické firmy, společnosti zpracovávající účetnictví, právní kanceláře, poskytovatelé ubytovacích služeb, lektoři, konzultanti, atd.). Pokud vznesete námitku proti
zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění zákonných
archivačních povinností (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty)

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, dotazů k některé z částí tohoto textu nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás
kontaktujte na adrese kvapil@kvapil.cz

Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva:

  1. a) právo na přístup k osobním údajům
  2. b) právo na opravu
  3. c) právo na výmaz
  4. d) právo na omezení zpracování údajů
  5. e) právo vznést námitku proti zpracování
  6. f) podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese kvapil@kvapil.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.června 2018

 

Mgr. Pavel Kvapil (předseda představenstva společnosti)