Reference a certifikáty

 

1. Registr solventních firem
2. Cena za filantropii

Praha, 22. září 2009 – Nadace VIA, jedna z největších a nejaktivnějších nadací v České republice, dnes vyhlásila vítěze již 12. ročníku prestižního ocenění za firemní a individuální filantropii – Cen VIA Bona. Ceny pro letošní rok si v šesti kategoriích mezi sebou rozdělili zástupci z řad velkých a malých firem i individuální dárci. Slavnostní předání cen proběhlo dnes v rezidenci velvyslance USA za přítomnosti vzácných hostů domácího i zahraničního politického a kulturního prostředí.

Vítězem 12. ročníku Ceny VIA Bona se v kategorii malá a střední firma stala Josef KVAPIL a.s.

Firma Josef KVAPIL a.s. podporuje dobročinné projekty Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci pravidelně od roku 2001, a to jak finančně, tak i materiálně. Specifikum její podpory tkví v tom, že krom samotných projektů neváhá podpořit i organizaci jako takovou – finančně přispěla jak na rekonstrukci prostor střediska, tak na samotný provoz organizace, což je věc sice neobvyklá, zároveň však velmi důležitá pro holou existenci sdružení.

Středisko není jedinou neziskovou organizací, kterou firma podporuje, neboť ta přispívá i mnoha dalším na Olomoucku – je např. již od roku 2008 hlavním regionálním partnerem festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Olomouci, finančně podporuje Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Tyflocentrum Olomouc a mnohé další.

VIA BONA

Reportáž ČT z udílení cen VIA Bona pro rok 2009

Společnost Josef KVAPIL a.s. financuje z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR realizaci projektu:

3. Rozvoj zaměstnanců společnosti Josef KVAPIL a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00744

Popis projektu
První monitorovací období
Druhé_monitorovací_období
Třetí monitorovací období
Čtvrté monitorovací období

Osvědčení o zapojení do systému sdružení EKO-KOM č.: EK-f00090378
Osvědčení EKO-KOM č.: EK-f00090378
Osvědčení o úspoře emisí 2010
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2011